چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ |

صرفه جویی در مصرف آب یک وظیفه همگانی است

بنر

صرفه جویی های کوچک نتایج بسیار بزرگ

اگر مدت دوش گرفتن خود را کاهش دهید، در مدت ، برابر لیتر خواهد بود

اگر در شهر با جمعیتی در حدود نفر، هر فرد تنها دقیقه زمان استفاده از دوش حمام را کاهش دهد، میزان صرف جویی آب در طول ، برابر لیتر خواهد بود که این میزان برابر است با:


 1. چند بطری آب معدنی؟

  عکس
  عدد بطری یک و نیم لیتری آب معدنی
 2. چند تانکر 20000 لیتری؟

  عکس
  تانکر 20000 لیتری
 3. چند بشکه 220 لیتری؟

  عکس
  بشکه 220 لیتری
 4. چند لیتر آب مورد نیاز انسان؟

  عکس
  نفر مصرف روزانه شان تامین میشود
 5. آبدهی روزانه چند حلقه چاه؟

  عکس
  حلقه چاه با آبدهی (دبی) 25 لیتر در ثانیه
رفتن به بالا