چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ |

صرفه جویی در مصرف آب یک وظیفه همگانی است

بنر

مشخصات فیزیکی آبهای آشامیدنی


مشخصات فيزيكي آب­هاي آشاميدني

PH آب يا غلظت يون­هاي هيدروژن، اسيديته يا قليائيت آب را مشخص مي­كند. PH يكي از مهم­ترين خواص فيزيكو­شيميايي آب است زيرا بيشتر روش­هاي تصفيه آب به PH آن بستگي دارد.

اسيديته آب اسيدي نوعي آب است كه مقدار PH آن كمتر از 7 باشد.

قليائيت- قليائيت آب تقريباً در بيشتر موارد در اثر وجود يون هيدروكسيد و يون­هاي بي­كربنات و كربنات كه معمولاً همراه با يون­هاي كلسيم، منيزيم، سديم و پتاسيم همراه­اند، به وجود مي­آيد.

هدايت الكتريكيهدايت الكتريكي معياري است جهت سنجش توانايي يك محلول براي انتقال الكتريكي و از آنجا که اين توانايي تابعي از حضور يون­هاي موجود در يك محلول است، اندازه­گيري هدايت الكتريكي نشانگر خوبي در مورد كل مواد حل شده در آب به شمار مي­آيد.

خصلت خورندگيتعريف واحدی براي كيفيت خورندگي آب وجود ندارد زيرا فاكتورهايي چند در اين خصلت نقش دارند كه هر يك بايد جداگانه بررسي گردند.

مواد معلق به کمک مقدار مواد معلق موجود در آب می­توان مقدار ذرات نامحلول را اندازه­گيري نمود. اين مواد شامل مواد آلي و غير­آلي مثل پلانكتون، خاك و گل و لاي خواهند بود.

نظرات شما
«»
تاریخ بروز رسانی : ﺳﻪ شنبه 2 تیر 1394 تعداد بازدید : ۴۰۳۲ چاپ صفحه
رفتن به بالا