چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ |

صرفه جویی در مصرف آب یک وظیفه همگانی است

بنر

مقدمه


مقدمه

آب آشاميدني آبي است كه عوامل فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي و راديولوژيكي آن در حدي باشد كه مصرف آن جهت آشاميدن عارضه سوئي در كوتاه ­مدت يا درازمدت در انسان ايجاد ­نكند. روند افزايش تركيبات شيميايي ناشي از تخليه فاضلاب­هاي شهري و روستايي صنعتي و كشاورزي در منابع آب­هاي سطحي و زيرزميني و مشكلات فني و اقتصادي حذف آنها از آب شرب ما را وادار مي­نمايد كه براي تآمين آب شرب اجتماعات برنامه ­ريزي دراز مدت داشته باشيم

آزمايش­هاي شيميايي آب مي­تواند در حد امكان اين مطلب را كه آيا در گذشته و يا حال؛ آلودگي وجود داشته، مشخص نمايد. موادي كه بالقوه به حال مصرف­ كننده مضرند بايستي محدود گردند و آن دسته از موادي كه قابليت پذيرش عمومي آب را تحت تأثير قرار مي­دهند مورد بازرسي واقع شوند.

استانداردهاي بين ­المللي سازمان بهداشت جهاني براي آب آشاميدني سال­هاي 1971 و 1980 و همچنين دستورالعمل­هاي مجمع اروپايي سال 1980 به طور گسترده به عنوان استانداردهاي كيفيت آب آشاميدني مورد مصرف قرار مي­گيرند.

به باوركلي، انسان به سه طريق تنفس، خوردن و آشاميدن و تماس بدن با اين مواد؛ با مواد شيميايي مضر تماس پيدا مي­ كند. مهم­ترين راه تماس انسان با اين مواد سمي توسط آب­هايي است كه با خوردن و آشاميدن آنها خود را آلوده مي­ سازد. برخي از سم شناسان معتقدند كه پيدايش انواع مختلف سرطان و بروز بيماري­هاي رواني و عصبي، ناراحتي ­هاي هورموني، غددي و ژنتيكي مستقيم يا غيرمستقيم ارتباط با وجود اين گونه مواد سمي دارند كه در محيط­زيست يافت مي­ شوند. با توجه به مسائل فوق بايد سعي مسئولان در كنترل مواد زيان ­آور موجود در محيط ­زيست انسان باشد و از آنجا كه آب آشاميدني يكي از مهم­ترين عوامل انتقال اين مواد است، بايد توجه بيشتري به آلودگي آن نمود.

نظرات شما
«»
تاریخ بروز رسانی : ﺳﻪ شنبه 2 تیر 1394 تعداد بازدید : ۳۸۶۵ چاپ صفحه
رفتن به بالا